21-04-2017

[B][LINK]http://focalpointbg.com/files/Publications/april17/%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%90-_%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0.pdf - Случаите на туберкулоза при местните жители на държавите членки на ЕС намаляват по-бързо в сравнение със случаите при хора произхождащи от други страни*[/LINK][/B]

Архив