14-06-2017

Становище и доклад, изготвени от Френската агенция по безопасност на храните (ANSES) относно риска от възникване на заболяването Заразен нодуларен дерматит във Франция, достъпни на английски език на следната електронна страница: https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2016SA0120RaEN.pdf. Национален контактен център на EFSA Център за оценка на риска по хранителната верига Министерство на земеделието, храните и горите Бул. Цар Борис III, 136 1618, София БЪЛГАРИЯ EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

Архив