23-06-2017

[LINK]http://focalpointbg.com/files/ahaw/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8-19-06-2017.pdf - Хуманно отношение към бременни животни по време на клане, какви са причините за да се стигне до това[/LINK]

Архив