• Български (България)
 • English (United Kingdom)
 • Фокална Точка
 • Фокална Точка
 • Фокална Точка
 • Фокална Точка
 • Фокална Точка
 • Фокална Точка
 • Фокална Точка
 • Фокална Точка
 • Фокална Точка
 • Фокална Точка
 • Фокална Точка
Home Електронна библиотека Новини от EFSA Таблетки за дъвчене с калций + витамин D3 и загуба на костно вещество
Таблетки за дъвчене с калций + витамин D3 и загуба на костно вещество

Резюме на становище


Таблетки за дъвчене с калций + витамин D3 и загуба на костно вещество

Научна обосновка на здравна претенция, касаеща таблетки за дъвчене с калций плюс витамин D3 и намаляване на риска от остеопоротични фрактури чрез намаляване на загубата на костно вещество, съгласно Чл. 14 от Регламент (EC) No 1924/2006

 

Научно становище на Панела по диетични продукти, хранене и алергии

(Въпрос No EFSA-Q-2008-721)

Прието на 2 юли 2009

Резюме

След молба на Abtei Pharma Vertriebs GmbH, подадена съгласно Чл. 14 от Регламент (EC) No 1924/2006 чрез компетентните органи на Германия, Панелът по диетични продукти, хранене и алергии беше помолен да даде становище за научна обосновка на здравна шретенция, касаеща таблетки за дъвчене с калций и витамин D3 и намаляването на риска от загуба на костно вещество и остеопоротични фрактури.

Беше предложено обхватът на молбата да покрива здравна претенция по отношение на намаляване на риска от заболяване.

Хранителният продукт, за който се отнася претенцията, е таблетки за дъвчене с активни съставки калций и витамин D. И калцият, и витамин D са добре познати нутриенти, които могат да бъдат измервани в храни с добре познати методи. Калцият се среща естествено в храни в различни форми, които обикновено се оползотворяват добре от тялото. Това становище ще касае всички форми на калций и витамин D, естествено срещани в храни и онези форми, разрешени за добавяне към храни и използване в хранителни добавки от всички източници с подходяща бионаличност. Панелът счита, че хранителните съставки калций и витамин D са достатъчно добре характеризирани.

Обявеният ефект е “подобряване на костната плътност” и намаляване на риска от остеопоротични фрактури.

Целевата група са жени на 50 и повече години. Панелът счита, че ограничаването на намаляването на костната минерална плътност (BMD) у жени след менопауза може да има благоприятен ефект  за здравето чрез намаляване на риска от остеопоротични фрактури.

Молителят беше цитирал общо 53 публикации като подходящи по претенцията, включително 43 рандомизирани контролирани изследвания и 10 мета-анализи на рандомизирани контролирани изследвания, в които калций, витамин D или комбинация от тях са използвани за превенция на костни фрактури и остеопоротична загуба на костно вещество. Изключени са изследвания, проучващи калций/витамин D, естествено присъстващи в храната.

Панелът счита, че, взети заедно, мета-анализите последователно подкрепят причинно-следствена връзка между суплементирането само с калций, комбинирано суплементиране с калций и витамин D и намаляването на загубата на BMD и намаляването на остеопоротични фрактури при жени след менопауза. Панелът счита, че намаляването на загубата на BMD при жени след менопауза чрез суплементиране с калций и витамин D може да допринесе за намаляване на риска от фрактури на костите.

В мета-анализите на изследванията върху ефекта на калция, само суплементирането с калций е в интервала 500-1600 mg/ден освен набавяния с храната, докато в мета-анализите на изследванията върху въздействието на калций и витамин D, комбинираното суплементиране с калций и витамин D е в границите на 200-1200 mg/ден и 200 - 800 IU/ден съответно, в добавка към хранителния прием. Панелът отбелязва, че в дадените доказателства има ограничена информация за връзката “доза-отговор” на калций и витамин D и BMD или остеопоротични фрактури.

Панелът дава заключение, че, въз основа на осигурените данни, е била установена причинно-следствена връзка между приема на калций, сам или в комбинация с витамин D и намаляване на загубата на BMD у жени след менопауза. Намаляването на загубата на BMD може да допринесе за намаляване на риска от фрактури на костите. Следната фраза отразява научните доказателства: “Калцият може да намали загубата на костни минерали у жени след менопауза. Ниската костна минерална плътност е рисков фактор за развитие на остеопоротични фрактури на костите”.

Панелът счита, че осигурената информация е недостатъчна за определяне на условия за употреба за претендиращия препарат.

Ключови думи: калций, витамин D, холекалциферол, остеопороза, костна минерална плътност, остеопоротични фрактури, здравна претенция.

 

 

Последни промени

Новини от Фокалния център

VІI-ма НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ФОКАЛЕН ЦЕНТЪР НА EFSA
  

VII –ма НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

НА БЪЛГАРСКИЯ ФОКАЛЕН ЦЕНТЪР НА EFSA

София, 30 октомври 2014г.

Гранд хотел София

 

           

На 30 октомври 2014г. Центърът за оценка на риска, с финансовата подкрепа на EFSA, организира ежегодната VII-ма Национална научна конференция на Българския фокален център на EFSA. В конференцията взеха участие лектори от EFSA, Регионалното представителство на OIE за Източна Европа, БАБХ, Центъра за оценка на риска, ЦЛВСЕЕ, НДНИВМИ, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, Ветеринарно-медицински факултет към Тракийски университет, Национален център по обществено здраве и анализи, Институт по криобиология и хранителни технологии, Асоциация на месопреработвателите в България.

Конференцията беше открита с встъпителни думи от д-р Тенчо Тенев, Зам. Изпълнителен директор на БАБХ и г-н Лием Джем от EFSA, след което бяха представени следните теми:

 

·         Приоритетни проблеми, свързани с безопасността на храните, здравето на животните и растенията през 2014 година;

·          Актуална информация за дейностите на EFSA относно научното сътрудничество с държавите членки и третите страни;

·        Строг административен контрол върху популацията на кучетата – основен фактор за борбата с Ехинококозата при хората и животните;

·        Има ли ГМО в България;

·         Национална мониторингова програма за контрол на остатъци и развитие на контрола на остатъци от ВМП;

·         Фармакокинетика на енрофлоксацин при патици със стеатоза след гушене;

·         Има ли миграция на бисфенол А от поликарбонатни бутилки за диспенсъри на вода;

·         Конкретизиране на изискванията за преработка, съхранение и реализация на цветен пчелен прашец;

·         Ролята на OIE в безопасността на храните от животински произход;

·         Безглутенови зърнени храни;

·         Анализ на данните от мониторинга за детекция на тетрациклин и детерминиране на възрастта при орално ваксинирани срещу бяс лисици в Р. България, 2012 - м.06.2014;

·         Хигиенно-здравна оценка на ферментирал ориз.

 

 

На постерната сесия бяха представени следните презентации:

·         Подобряване микробиалния статус на месни заготовки и пресни овкусени меса чрез разработване на съвременни методи;

·         Овчето мляко от порода Родопски Цигай - здравословен хранителен продукт по отношение съдържанието на липиди;

·         Сравнително проучване физиологичната активност на хуминови екстракти при семена от пшеница;

·         Биополимерни филмови покрития с антимикробна активност  с приложение в хранително-вкусовата промишленост;

·         Растежо-инхибиращ ефект на термолабилни биологично активни вещества при трихинелоза върху лимфоцитни клетъчни култури;

·         Mикробиологичен анализ на охладени череши с ядивни покрития от хитозан;

·         Биогеохимични критерии за хеобходимостта на животните от макро и микроелементи;

·         Птичите ретровируси – предизвикателства и възможности;

·         Създаване и управление на цъфтящи полски ивици за опазване на биоразнообразието и за устойчиво земеделие;

·         Оценка на риска от хранителните инфекции, предизвиквани от контаминация на храни от неживотински произход в Европа за периода 2007 - 2013г.;

·         Рискове и последици, свързани с неправилната употреба на пестициди;

·         Вероятни рискове при миграцията на материали в контакт с храни използвани при производството, съхранението и обработката на фуражи;

·         За“ и „Против“ генетично модифицираните организми;

·         Хранителни добавки, добавки в храни и хранителни алергии;

·         Анализ на състоянието на фуражите за някои микотоксини в България въз основа на данни за 2013г.;

·         Актуални проблеми при здравето на растенията през 2014 г.-Fusarium sp. по житните култури.

 


 
Юбилейна конференция “10 години Европейски орган по безопасност на храните, 1 година Българска агенция по безопасност на храните и Център за оценка на риска”

 
Работна среща за изграждането на национална база данни за химичните замърсители в хранителната верига и система за изпращането на тези данни до EFSA


 
Нови обяви за обществени поръчки и търгове на EFSA
Всички обяви за обществени поръчки и търгове на EFSA

 
EFSA обяви нови покани за данни
Всички покани за данни (Call for Data)

 
Банер
Банер
Eurobarometer on Food-related risks
realisation and support by Anketa.bg