20-09-2023

Опасност и риск: Знаете ли каква е разликата?

Разберете повече в рамките на кампанията на Европейския орган по безопасност на храните - Hazard VS Risk! - https://www.efsa.europa.eu/en/campaigns/hazard-vs-risk.

#FoodSafety #HazardRisk

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив