27-01-2017

[CENTER][B]Посещение на представители от Центъра за оценка на риска по хранителната верига в Аграрен университет – Пловдив, 25.01.2017г.[/B][/CENTER] [JUSTIFY]На 25 януари 2017г. представители от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) проведоха работна среща с ректора на Аграрния университет – Пловдив. По време на срещата беше представен наскоро преструктурираният ЦОРХВ, който до октомври 2016г. бе част от Българска агенция по безопасност на храните. Бяха обсъдени възможностите за съвместни дейности и инициативи с Аграрния университет, който е част от мрежата с научни организации на EFSA по чл. 36 от Регламент 178/2002, а също е включен и в научната мрежа на ЦОРХВ по чл. 6 от Закона за ЦОРХВ. По време на срещата беше представена стипендиантската програма на EFSA за оценка на риска – EU FORA, като ръководството на университета бе насърчено да открие подходящи кандидати, които да се включат в програмата, която е с краен срок до 24 февруари 2017г. и е изцяло финансирана от EFSA. Беше подновено и първоначално подписаното през 2012г., споразумение за сътрудничество между двете организации и отправена официална покана за участие в конференцията на ЦОРХВ за неоникотиноиди и тяхното влияние върху пчелите, която ще се проведе на 31.01.2017г. в Селскостопанска академия.[/JUSTIFY] [IMG_../pics/20170125_135037.jpg_] [IMG_../pics/20170125_135424.jpg_]

Архив