14-06-2017

Информация от ЕФСА относно публикуваното трето издание на съвместната публикация на ЕФСА и Експертната мрежа по комуникациите към ЕФСА - [B]“When Food is Cooking up a Storm: Proven Recipes for Risk Communications”[/B], достъпна на английски език на следната електронна страница - [LINK]http://www.efsa.europa.eu/en/corporate/pub/riskcommguidelines170524 - http://www.efsa.europa.eu/en/corporate/pub/riskcommguidelines170524[/LINK]. Третото допълнено издание съдържа информация относно практически примери по отношение на кофеина и акриламида в храните, както и нов подход за комуникиране на несигурността в науката, и нов раздела по отношение на използването на социалните медии. Национален контактен център на EFSA Център за оценка на риска по хранителната верига Министерство на земеделието, храните и горите Бул. Цар Борис III, 136 1618, София БЪЛГАРИЯ EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

Архив