17-03-2015

Учените от EFSA оцениха едно ново изследване върху въздействието на две смеси от определени оцветители в храни и консервантът натриев бензоат върху поведението на деца. Изследването, публикувано през миналата година от изследователи от Университета в Саутхемптън, Обединеното кралство (McCann et al, 2007), предполага връзка между тези смеси и хиперактивността у деца. С помощта на експерти по поведение, детска психиатрия, алергии и статистика, EFSA заключи, че това изследване предлага ограничени данни, свидетелстващи, че тестваните смеси от добавки имат слабо въздействие върху активността и вниманието на някои деца. Наблюдаваните въздействия не са съвместими за двете възрастови групи и за двете смеси, обект на изследването.
Имайки пред вид цялостната тежест на данните и значителните несигурности, EFSA заключи, че резултатите на изследването не могат да бъдат използвани като основа за корекция на допустимия дневен прием на изследваните вещества.
EFSA оцени изследването на McCann et al на фона на предишни изследвания, още от 70-те години на миналия век, върху въздействието на добавките към храни върху поведението и призна, че това е най-голямото изследване, проведено върху предполагаема връзка между добавките към храни и хиперактивността в общото население. Повечето предишни изследвания са използвали деца, описвани като хиперактивни, така че не са били представителни за цялото население.
EFSA понастоящем преоценява безопасността на всички оцветители за храни, разрешени в Европейския съюз на база “случай по случай”, включително тези, използвани в английското изследване. До края на годината трябва да бъдат одобрени становища по някои от оцветителите, например червен алура.

Архив