17-03-2015


Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) подкрепя провеждането на стабилен научен дебат, в който всички страни представят аргументите си по справедлив и обективен начин, така че заинтересованите страни да могат да претеглят всички налични доказателства. Един от високопоставените учени на EFSA участва в изслушването в Европейския парламент на 16 март 2011 г. по проблемите на аспартама и обясни задълбочената работа, извършена от Органа по това вещество през годините, включително и две нови изследвания по изкуствени подсладители.
За съжаление, при отчитането на резултатите от това съвещание, организаторите на изслушването продължиха да повтарят грешките и дезинформацията. EFSA продължава да твърди, че научните институции по целия свят са разгледали всички възможни рискове от аспартама и че приетия текущ Приемлив дневен прием (ADI) осигурява защита на консуматорите.
Въпреки това EFSA постоянно следи научната литература във връзка с безопасността на подсладителите. Научните експерти на най-високо ниво в Панела по добавки към храни и източници на нутриенти, добавени към храни (ANS) подготвят следващо научно становище за аспартама. Що се отнася до всички области на работата си, EFSA ще продължи връзките си с оценяващите риска в страните членки на ЕС и с органите по безопасност на храните извън Европа, за да използва пълноценно цялата налична експертиза.
EFSA е изключително отдаден на осигуряване на независими най-висококачествени научни съвети и е въвел много стриктен набор от процедури и процеси за гарантиране на независимостта на вземането на неговите научни решения – както организаторите на това събитие много добре знаят. Всеки експерт подава декларация за интерес, която се проверява за потенциални конфликти на интереси. Ако се идентифицира конфликт, този експерт не може да участва и не участва в релевантните дискусии или оценки.
EFSA е винаги готов да играе ролята си в научните дебати по открит, честен и отговорен начин и ще насърчава всички заинтересовани страни да допринасят по този начин към научния прогрес.


Архив