21-04-2017

[B][LINK]http://focalpointbg.com/files/Publications/april17/influenza_2.pdf - Епизоотична ситуация по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците серотип Н5N8 в Европа (26.10.2016- 23.3.2017)[/LINK][/B]

Архив