15-01-2024

Като резултат от новата оперативна рамка на контактните точки за 2023 - 2027 г., Ви информираме, че през декември 2023 г. EFSA публикува нова инфографика, описваща основните функции и дейности на мрежата от контактни точки:

https://www.efsa.europa.eu/en/infographics/focal-point-network

Публикуваната инфографика ще улесни възможностите за сътрудничество с EFSA на национално ниво и ще популяризира мрежата от контактни точки.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив