21-04-2017

[B][LINK]http://focalpointbg.com/files/Publications/april17/%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%A1-_%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9F%D0%95%D0%A2-.pdf - Срезово (cross-sectional) епизоотологично проучване на близкоизточния респираторен синдром (БИРС) при едногърби камили и други бозайници в Египет (2015- 2016)*[/LINK][/B]

Архив