12-06-2017

На 06 юни 2017 г., Центърът за оценка на риска по хранителната верига към Министерството на земеделието, храните и горите, организира и проведе Научна конференция на тема „Актуални проблеми свързани с високопатогенната инфлуенца по птиците H5N8“. Целта на Научната конференция беше да се обсъдят актуалните проблеми, произтичащи от последната епизоотия на високо патогенната инфлуенца по птиците, причинена от субтип H5N8 в България и възможностите за повишаване на био сигурността във фермите за ограничаване на последствията и предотвратяване на бъдещи случаи на заболяване. В събитието взеха участие представители на Министерство на земеделието, храните и горите, Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), Национален диагностичен ветеринарномедицински институт към БАБХ, Център за оценка на риска по хранителната верига, Национален център по заразни и паразитни болести, Ветеринарномедицинските факултети към Лесотехнически университет, София и Тракийски университет, Стара Загора, Съюза на птицевъдите в България, Асоциацията на водоплаващите в България, Националната развъдна и репродуктивна асоциация на производителите на патета мюлари, както и на други асоциации и заинтересовани страни. На Научната конфеференция бяха представени следните теми: 01. [LINK]http://focalpointbg.com/files/H5N8Conf/PPT/01-Presentation_Avian_Influenza_prof._Likov_final_05.06.2017.pdf - Епизоотологичен анализ на птичия грип причинен от високопатогенната инфлуенца по птиците H5N8 в България (2016- 2017)[/LINK] - проф. Бойко Ликов, д-р Силвия Пеева, Емил Симеонов, Министерство на земеделието, храните и горите,Център за оценка на риска по хранителната верига 02. [LINK]http://focalpointbg.com/files/H5N8Conf/PPT/02-%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2-_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A6%D0%9E%D0%A0.pdf - Разпространение, биологични особености и взаимовръзка между щамовете на Високопатогенната инфлуенца по птиците тип H5N8 през 2014 година и 2016-17 година[/LINK]- Ас. Д-р Георги Стоименов, двм, проф. Д-р Георги Георгиев, двмн 03. [LINK]http://focalpointbg.com/files/H5N8Conf/PPT/03-G_G_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9F%D0%98%D0%9F_(H5N8)_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_2016-17_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_06_060_2017.pdf - Анализ на епизоотията от HPAI (H5N8) в Европа през сезона 2016-17 година[/LINK] - проф. д-р Георги Георгиев, д.в.м.н.٭ д-р Георги Стоименов, д.в.м "٭Център за оценка на риска по хранителната верига Министерство на Земеделието, Храните и Горите "Факултет по Ветеринарна Медицина“ Лесотехнически Университет - София 04.Диагностичен подход при Инфлуенца А по птиците щам H5N8 - доц. Габриела Гужгулова - „Национална Референтна Лаборатория по Инфлуенца А и Нюкасълска болест по птиците“- НДНИВМИ 05. [LINK]http://focalpointbg.com/files/H5N8Conf/PPT/05-Infuenza_S.Nikolov.pdf - ДИВИ И СИНАНТРОПНИ ВИДОВЕ ПТИЦИ – възможни резервоари и вектори на вируса на инфлуенца А по птиците[/LINK]- Славко Николов, Баръш Мурад, Илия Цачев 06.ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 44 ОТ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ – д-р Боряна Станимирова, Министерство на земеделието, храните и горите 07.Циркулация на грипни вируси в България. Птичи грипни вируси при хора - проф. д-р Нели Корсун, д.м.н., Национална референтна лаборатория „Грип и ОРЗ“Национален център по заразни и паразитни болести, София

Архив