01-08-2018

Българският контактен център на EFSA към Центъра за оценка на риска по хранителната верига Ви кани да вземете участие в 11-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ  „Науката – от възможност към действие“, която ще бъде последвана от обучение за новата платформа на EFSA за споделяне на научна информация Knowledge Junction

Конференцията и обучението ще се проведат на 07-08 ноември 2018 г. в Гранд хотел София, гр. София. Конференцията ще обхване две направления –  „Безопасност по хранителната верига“ и „Епизоотология и  здравеопазване на животни и растения“.

Регистрация за участие в двете събития приключи на до 14 септември 2018г.

Конференцията е без такса за участие.

Участниците в Конференцията се командироват за сметка на изпращащата институция.

 * Центърът за оценка на риска по хранителната верига декларира, че няма да предоставя Вашият имейл на трети лица или организации, ще го съхранява съвестно, спазвайки разпоредбите на Регламент 2016/679 на ЕС. Вие можете да поискате заличаване на Вашия имейл – да бъдете „забравен завинаги“ - по всяко време, като ни  изпратите имейл на corhv@mzh.government.bg .


Bulgarian focal point of EFSA within the Risk assessment center on food chain kindly invite you to participate in 11th SCIENTIFIC CONFERENCE Science – from possibility to action”, that will be followed by a training for EFSA`s platform for sharing scientific information KNOWLEDGE JUNCTION

The Conference and the training will be held on 07-08 November 2018 in Grand Hotel Sofia, Sofia city. The Conference will cover two scientific sections – “Safety of the Food Chain’’ and “Epizootology, Animal and Plant Health”.

The registration for the two events was completed on 14th of September 2018.

The participation in the Conference is free of charge.

All the other expenses of the participants have to be covered by their organization.

* Risk Assessment Center on Food Chain declares that it will not provide your email to third parties or organizations, will keep it consciously, in compliance with the provisions of EU Regulation 2016/679. You can request to delete your email - be "forgotten forever" - at any time by sending us an email to corhv@mzh.government.bg.

Архив