28-08-2018

Списък на одобрените български организации по чл.36
 1. Център за оценка на риска към Българска агенция по безопасност на храните
 2. Национален център по опазване на общественото здраве
 3. Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт
 4. Институт за изследване и развитие на храните-Пловдив
 5. Институт по криобиология и хранителни технологии
 6. Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията
 7. Аграрен университет- Пловдив 
 8. Университет по хранителни технологии- Пловдив
 9. Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология
 10. Тракийски университет – Стара Загора
 11. Институт по микробиология „Стефан Ангелов” – БАН
 12. Институт по зеленчукови култури „Марица” – Пловдив 
 13. Съвместен Геномен център – СУ
 14. Институт по биология и имунология на размножаването"Акад. Кирил Братанов"
 15. Институт по животновъдни науки - Костинброд
 16. Институт по физиология на растенията и генетика

Архив