15-06-2023

На 2 юни EFSA публикува покана за участие в обществена поръчка „Тежест на зоонозите в страните от Европейския съюз и ЕИП/ЕАСТ“ с референтен номер OC/EFSA/BIOHAW/2023/02.

Целите на настоящата обществена поръчка са следните:

1: Оценка на двойната тежест (zDALYs) на следните девет зоонози с хранителен произход в държавите членки на ЕС и страните от ЕИП/ЕАСТ: кампилобактериоза, салмонелоза, листериоза, инфекция с шига токсин-продуцираща Escherichia coli (STEC), зоонозна туберкулоза, бруцелоза, трихинелоза, ехинококоза и йерсиниоза.

2: Определяне/изчисляване на потенциалните материални (преки и косвени) и нематериални разходи (общо – COSTS), причинени от заболявания при хора и животни, които не са взети предвид в zDALYs, за деветте определени зоонози, предавани с храни.

3: Разработване на методика за комбиниране на оценките zDALYs и COSTS в обща оценка (OVERALL) за посочените девет зоонози, свързани с храни.

Важно е разработената методика да бъде достъпна и от полза както за общественото здраве, така и за здравето на животните.

По-детайлна информация за поканата е публикувана на сайта на ЕК за обществени поръчки:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=14547,

както и на сайта на EFSA:

https://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders

Максималният бюджет е 2 200 000 евро за четиригодишно рамково споразумение за изпълнение на посочените задачи, които ще бъдат заявени по конкретни договори. Предложенията могат да бъдат разработени от консорциуми и с участието на подизпълнители.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 14 септември 2023 г.  14 февруари 2024 г. (14:30 ч. CET).

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

 

 

Архив