18-03-2015

„Безопасността на фуражите е споделена отговорност, която зависи от няколко съществени фактора – законодателството, контролът и спазване на правилата при производството и търговията. За всички нас като потребители е важно да сме сигурни, че фермерите използват качествени фуражи, тъй като това води до качество и на крайния продукт”. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова, която откри двудневен международен семинар, посветен на безопасността, пускането на пазара и употребата на фуражи. Събитието е по инициатива на Европейската федерация на производителите на фуражи (FEFAC) и е организирано съвместно между Асоциацията на земеделските производители в България и Европейската комисия, чрез нейния инструмент за обмен на информация и подкрепа (TAIEX).
Във форума участват и представители на Съюза на производителите на комбинирани фуражи в България, както и експерти от 14 държави – Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Турция, Македония, Хърватия, Косово, Сърбия, Белгия, Великобритания, Словения, Румъния, Чехия и България.
Пред участниците във форума директорът на Дирекция „Здравеопазване на животните и безопасност на храните” в Министерството на земеделието и храните д-р Венцеслава Тасева припомни, че ведомството и всички заинтересовани страни, е предприело действия по изменения на Закона за фуражите, с цел да се отговори на новите разпоредби в Регламент (ЕО) № 767/2009. Предстои проектозаконът да бъде гласуван от Народното събрание.
Д-р Тасева обясни, че със създаването на Българската агенцията по безопасност на храните ще се подобри контролът върху цялата хранителна верига като се обединят съществуващите сега четири контролни органа – Националната ветеринарно медицинска служба, Националната служба по зърното и фуражите, Националната служба за растителна защита и Регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве. Освен това чрез Агенцията ще се намали административната тежест върху производителите и търговците на храни и ще се въведат прозрачни правила при наблюдението на операторите по веригата. Агенцията, която ще стартира от 1 януари 2011 г. ще контролира 647 000 обекта.
159 са производителите на комбинирани фуражи у нас, а фермерите, произвеждащи фуражи за собствени нужди, са 2500, каза още д-р Тасева. Повече от 1500 са търговците на фуражи и добавки.


15 септември 2010 г. Дирекция
„Връзки с обществеността и протокол”

Архив