17-03-2015

ЕФСА актуализира страницата си по отношение на сътрудничеството с научните организации по член 36 от Регламент 178/2002 - http://www.efsa.europa.eu/en/networks/art36.htm .

Организации, които не са включени в списъка по член 36 може да използват секцията за обратна връзка в интернетстраницата на фокалния център, при евентуално желание за кандидатстване.

За организациите, включени в списъка по член 36 е в момента се извършва актуализиране на списъка от ЕФСА и за тази цел е необходимо лицата за контакт от Вашите организации да обновят въпросниците посредством потребителските си имена и пароли не по-късно от месец септември 2013г.

Архив