29-04-2020

На 28 април 2020г. EFSA публикува информация за актуализираната си база данни с изброени растения, които могат да са гостоприемници на вредителя Xylella fastidiosa. Идентифицирани са 37 нови растителни видове, които могат да бъдат гостоприемници на вредителя Xylella fastidiosa. Повечето от тях са естествено (не изкуствено) инфектирани и са открити както в страни от ЕС (Франция, Италия, Португалия и Испания), така и в държави извън ЕС (САЩ и Иран). Новите гостоприемници включват обикновени декоративни, диви и търговски растения като Еригерон (Erigeron sp.), Helichrysum stoechas, шам-фъстък (Pistacia vera) и японско дърво (Diospyros kaki). 

Новооткритите гостоприемници са включени в последната актуализация на базата данни на растенията на EFSA, като гостоприемници за X. fastidiosa. Сега списъкът включва 595 растителни вида; при 343 от тях, инфекцията е идентифицирана чрез най-малко два метода на откриване при естествени или експериментални условия.

Допълнителна информация по въпроса може да бъде открита на следния линк - https://bit.ly/3bJnKSH.

Напомняме, че можете да откриете повече информация за работата на EFSA в областта на здравето на растенията и по-специално относно наблюдението на вредителите в рамките на Международната година на здравето на растенията, на следния линк: https://bit.ly/2vN3pMy

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив