03-12-2018

Публикувана от  EFSA актуализирана информация за епидемиологичната ситуация по отношение на заболяването африканската чума по свинете (АЧС) в Европа.

 В последния доклад на EFSA експертите провеждат оценка на ефективността на различните мерки, които могат да бъдат предприети, при установяване на първи случай на АЧС в район, който преди е бил свободен от заболяването. С помощта на симулационен модел се стига  до извода, че ранното откриване, в комбинация с бързо отстраняване на труповете и провеждане на интензивен лов в специално определени ловни райони, увеличава вероятността от ограничаване и ликвидиране на заболяването. Установена е и сезонност в  наблюдаваните положително реагирали животни: лятна и зимна- за дива свиня и лятна - за домашните свине.

 Информацията е достъпна на следния линк: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/181129.

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив