17-03-2015

 

НАУЧЕН ДОКЛАД НА EFSA

 

 Европейски орган по безопасност на храните

 

Европейски орган по безопасност на храните (EFSA), Парма, Италия

Настоящият доклад, публикуван на 2 август 2010 г. заменя по-ранната версия, публикувана на 31 юли 2010 г.

 

РЕЗЮМЕ

 

 

Фуранът се образува в разнообразни топлинно обработени търговски хранителни продукти и допринася за сензорните свойства на продукта. Опити върху животни показват, че фуранът е канцерогенен. Европейската комисия поиска от страните членки да съберат данни за концентрации на фуран в топлиннообработени търговски хранителни продукти, за да се даде възможност за по-добра оценка на хранителната експозиция. Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) обобщи първоначалните резултати от събирането на дани през 2009 г. Настоящият доклад добавя данни към компилацията, като сега са обхванати 4186 аналитични резултати за съдържание на фуран в проби от храни, събрани между 2004 и 2009 г. от 18 държави. Най-високо ниво на фуран е намерено в твърдо кафе със средни стойности, вариращи между 602 μg/kg при нес кафе и 3611 μg/kg при печено кафе на зърна, като най-високата максимална стойност е намерена в печено мляно кафе. В категориите, различни от кафе, средните стойности варират между 3.2 μg/kg при „бебешки млека” и 40 μg/kg при определени категории „бебешки храни”. Най-високите максимални концентрации за категориите, различни от кафе са намерени в „бебешки храни” - 224 μg/kg и „супи” - 225 μg/kg. Максимални стойности, надвишаващи ниво от 100 μg/kg са намерени в зърнени продукти като оризови пуканки, в рибни продукти като скумрия и сардина в доматен сос, в месни продукти като консервирана патица с леща или заек със сини сливи, в супи като доматена супа и в месен сос. Преработените храни на млечна основа показват ниско средно съдържание на фуран. Може да се заключи, че фуранът присъства в множество топлинниобработени търговски хранителни продукти за възрастни и бебета. По-нататъшните изследвания на фуран в страните членки трябва да се насочат към хранителни продукти, за които има ограничени резултати и да обхващат, ако е възможно, пробата при закупуването й и същата проба при консумирането й, като се указва точната готварска процедура, описана с времетраенето й, температурата и начина на обработка.

Архив