04-05-2020

На 30 април 2020г. EFSA публикува актуализация на научното си становище относно наличието на Кампилобактер при бройлери при първично производство, достъпно тук -  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6090.  

Експертите на EFSA всъщност актуализираха и прегледаха възможностите за контрол на ниво ферма по отношение на Кампилобaктер при бройлери, като са идентифицирани най-ефективните мерки и е направена оценка на предимствата и недостатъците на всяка мярка.

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив