13-02-2018

Информация относно публикуван на електронната странница на EFSA актуализиран годишен план за научно сътрудничество на EFSA за 2018 г. по отношение на предстоящите покани за участие в обществени поръчки и представяне на проектни предложения (грантове), с посочени индикативно заглавие, бюджет и дата на стартиране.

 Публикуваната информация e достъпна на следните електронни адреси:

 Моля да имате предвид, че посочената информация, касаеща заглавията на поканите, бюджетите и времевата им рамка са индикативни.

 Обръщаме внимание, че в проекти (грантове) на EFSA могат да участват само български научни организации, които са включени в списъка на EFSA по член 36 от Регламент 178/2002.

 На разположение сме при необходимост от допълнителна информация.

 

Екипът на Българския контактен център на EFSA

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив