17-03-2015

На интернет страницата на ЕФСА е публикувана актуализирана информация за плануваните обществени поръчки и търгове, както и за предстоящите проетки за научните организациите от държавите членки включени в списъка по чл.36, до края на 2014г.
Актуалните списъци може да бъдат видяни на следните адреси:

Архив