25-08-2021

Преработеното 5-то издание на „Алманах на ЕС за безопасност на храните“ вече е достъпно в електронен формат. Новото издание е на английски език и включва 37 профила на държави, включително България. То е подготвенo и актуализиранo от Федералния институт за оценка на риска (BfR) на Германия със значителен принос от страна на EFSA и мрежата на националните контактни точки на EFSA в ДЧ, Исландия и Норвегия, както и наблюдатели от Швейцария и страните кандидатки за ЕС.

Алманахът на ЕС служи като референтен документ в областта на безопасността на храните и фуражите. Той съдържа информация за националните институции в отделните държави и техните отговорности, свързани с безопасността на храните и фуражите.

Можете да свалите Алманаха, в PDF формат, от сайта на BfR тук: https://www.bfr.bund.de/cm/350/eu-almanach-lebensmittelsicherheit-englisch.pdf, както и да поръчате безплатна печатна версия на следния адрес на BfR: https://www.bfr.bund.de/en/publication/eu_almanac-192693.html

 

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив