17-03-2015

 
Какво е аспартамът?
Аспартамът е ниско калоричен, силен подсладител, който е приблизително 200 пъти по-сладък от захарозата (трапезната захар).
 
В какви продукти се използва аспартамът?
Аспартамът се използва за подслаждане на множество продукти, като напитки, десерти, сладкиши, дъвки, кисело мляко, нискоенергийни продукти и продукти за контрол на теглото и като трапезен подсладител от повече от 20 години в много страни по целия свят, след задълбочени оценки на безопасността му.Потребителите могат да идентифицират тези продукти като погледнат списъка на съставките на етикета на продукта. Както всички добавки към храни, аспартамът има “Е-номер”, даден му при разрешаването му за употреба. Наличието му в храни може да бъде показано или с изписване на името му (т.е. “аспартам””) или с номера му E-951.
 
Какво се случва с аспартама след приемането му в тялото?
След поглъщане аспартамът се разпада на трите си съставни части: аспартова киселина, фенилаланин и метанол. И трите вещества нормално присъстват в тялото. Самият аспартам не попада в кръвообращението и не се натрупва в тялото.
Трите продукти на разпада на аспартама също присъстват естествено в други храни и се използват от организма по същия начин, както и тези, получени от обикновени храни. В сравнение с обикновените храни количествата на тези компоненти, които приемаме от аспартама, са малки. Например, една порция обезмаслено мляко осигурява около 6 пъти повече фенилаланин и 13 пъти повече аспартова киселина в сравнение със същото количество диетична напитка, подсладена само с аспартам.
Аспартамът и продуктите на разпада му са били задълбочено изследвани чрез експерименти с животни и изследвания на хора, проучвания на приема и след пазарно наблюдение. Освен множеството задълбочени оценки на безопасността в миналото, Научният комитет по храните (SCF) направи през 2002 г. обзор на всички оригинални и по-нови данни за аспартама и заключи, че аспартамът е безопасен за човешка консумация.
 
Защо в миналото се повдигаха въпроси за аспартама?
Преди разрешаването му и след пускането му на пазара, безопасността на аспартама предизвика интерес и противоречия. Първоначално се повдигаха въпроси за някои от ранните опити с животни, използвани за оценка на безопасността на аспартама. Много национални и международни регулаторни и консултативни институции направиха обширни обзори. Всички те заключиха, че научните доказателства са достатъчни, за да се потвърди, че аспартамът е безопасен за човешка консумация.
 
Защо възникнаха нови въпроси за аспартама?
През юли 2005 Европейската фондация Рамацини в Болоня (Италия) информира обществото за едно голямо проучване на аспартама, извършено по продължение на целия живот на плъхове между 1997 и 1999 г. Въз основа на резултатите от изследването, фондацията излезе със становище, че аспартамът може да предизвика рак и че използването му в храни следва да бъде преразгледано. EFSA тазгледа сериозно тези резултати и покани Европейската фондация Рамацини да предостави пълните данни, за да може AFC панелът на EFSA да ги разгледа.
 
Какво направи EFSA?
EFSA
незабавно се зае с оценката на новите данни и поиска допълнителни непубликувани данни за да извърши работата след дискусии със фондацията през юни 2005. EFSA получи отчета за проучването през декември 2005 и допълнителни данни през април 2006. При извършване на оценката на риска Панелът взе пред вид предварителните мащабни данни за безопасност на аспартама. AFC панелът прие становището си на 3 май 2006 г. То може да се види на адрес: http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178620765743.htm .
 
Какви бяха заключенията на EFSA?
Панелът счита, че, въз основа на доказателствата от изследването на фондацията, други нови изследвания и предишни оценки, няма причина за преразглеждане на научното становище за безопасността на аспартама, нито да се коригира приемливия дневен прием за аспартам от 40 mg/kg телесно тегло.
Само за един от резултатите на изследването се счита, че изисква по-нататъшни изследвания. Това касае ниската честота на злокачествени тумори на периферните нерви, намерени у животни, получавали аспартам. Тъй като броят на туморите е много малък, диагнозата им е несигурна и не се доказва връзка с дозата, панелът счита, че тази находка може да бъде напълно оценена чрез независима експертиза.
 
Беаопасно ли е да се ядат продукти, съдържащи аспартам?
Въз основа на предишни оценкии новото становище на Панела, EFSA счита, че аспартамът е безопасен за човешка консумация и няма научна основа за преразглеждане на използването му в храни. Въз основа на оценката на Панела, EFSA не вижда необходимост потребителите, които избират продукти с аспартам да променят хранителните си навици.
 
Безопасността на аспартама е поставяна в миналото под въпрос. Как EFSA гарантира независимостта на тази научна обосновка?
Независимостта на научните експерти и всички, участващи в дейностите на EFSA се осигурява от задължителни декларации за независимост и на интереси. Тези декларации се подновяват ежегодно о се публични документи на уебсайта на EFSA. Освен тези годишни декларации, членовете на Научния комитет, Научните панели, външните експерти, участващив работни групи и персонала на EFSA декларират на всяка среща интереси, които биха могли да се считат за пристрастие и да пречат на независимостта им по отношение на точките от дневния ред. EFSA винаги внимава за потенциални конфликти, като признава, че най-големите научни експерти в Европа могат да спечелят експертизата си само като са активни в своите области.
 
Кой регулира използването на аспартама в ЕС? Каква е ролята на EFSA?
Ролята на EFSA е да осигури независими научни консултации по въпроси от управляващите риска, свързани с безопасността на храни и фуражи и да съобщи съветите си на широката публика. В този контекст Панелът AFC проведе оценка на изследването на Европейската фондация Рамацини за канцерогенността на аспартама.
Органът нито разрешава, нито забранява използването на вещества в храни. Това е отговорност на управляващите риска в Комисията на Европа, Парламента на Европа и страните членки на ЕС да определят и приемат мерки когато и както е необходимо, като вземат пред вид научните консултации и други съображения.

Архив