17-03-2015


 

Днес следобед Постоянният комитет за хранителната верига и здравето на животните достигна до квалифицирано мнозинство по предложение от Европейската комисия за директива за забрана за използване на Бисфенол А (BPA) в пластмасови бебешки шишета. Мярката ще влезе в сила от средата на 2011 г. Това е резултат от месеци на обсъждане и обмен на виждания между службите на Комисията, Европейския орган по безопасност на храните (EFSA), страните членки и индустрията. В отговор на вота, Джон Дали, комисар по политиката за здраве и потребители, каза: “Това е добра новина за европейските потребители. Пред вид последното становище на EFSA, наблегнах, че има области на несигурност, произтичащи от новите изследвания, които показват, че BPA може да има ефект върху развитието, имунния отговор или туморогенезата. Взетото днес решение е добра новина за европейските родители, които могат да бъдат сигурни, че след средата на 2011 г. пластмасовите бебешки шишета няма да съдържат BPA". След днешния вот страните членки ще трябва да забранят производството на поликарбонатни бебешки шишета с BPA от 1 март 2011 г. След 1 юни 2011 г. ще бъде забранено пускането на пазара и вноса в ЕС на такива шишета.

 

Архив