05-07-2023

България се присъединява към ЕОБХ в общоевропейската кампания за борба с африканската чума по свинете
(#StopASF)

 

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) заедно с Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ), като национален координатор, обединяват усилията си през 2023 г. в общоевропейска кампания в подкрепа на борбата с африканската чума по свинете (АЧС). Вече четвърта година кампанията #StopASF („Да спрем африканската чума по свинете“) повишава осведомеността на фермери, ловци и ветеринарни лекари в осемнадесет европейски държави, сред които и България, относно това силно заразно заболяване и ги насърчава да предприемат действия за спиране на разпространението му.

„През последното десетилетие африканската чума по свинете оказа сериозно негативно въздействие върху свиневъдния сектор в Европа и продължава да причинява щети на местните и регионалните икономики. Въпреки окуражаващите тенденции според последни данни, че усилията за спиране на разпространението на вируса започват да дават резултат, картината в цяла Европа в никакъв случай не е положителна и трябва да останем бдителни. Особено важна е ролята на фермерите, ловците и ветеринарните лекари при съобщаването на съмнителни случаи“, заяви Бернхард Урл, изпълнителен директор на ЕОБХ.

Кампанията #StopASF насърчава собствениците на индустриални свинеферми и стопанства от тип „заден двор“, ветеринарните лекари и ловците да „откриват, предотвратяват, съобщават“ за случаи на АЧС при домашни и диви свине. Кампанията се провежда в партньорство с местните власти в осемнадесет държави, а в България се координира от Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

Според нов доклад на Европейския орган по безопасност на храните1 , публикуван на 22 май 2023 г., броят на огнищата на АЧС в популациите от домашни и диви свине през 2022 г. е намалял значително в страни като Румъния, Полша и България в сравнение с предходната година. Въпреки това нови случаи на АЧС са регистрирани в Гърция и Чехия и заболяването продължава да се разпространява в съседни на ЕС държави като Сърбия и Молдова. През 2022 г. АЧС е установена за първи път в Северна Македония при домашни свине. След проникването на вируса на АЧС генотип II в популацията на дивите свине в Италия в началото на 2022 г., в началото на май 2023 г. бе съобщено за първи случай на АЧС в популацията на домашните свине.

От началото на 2023 г. България не е съобщавала за огнища на АЧС при домашни свине. Последното докладвано огнище е през януари 2022 г. Докладваните положителни случаи на АЧС при диви свине от началото на настоящата 2023 г. са 115, които са установени на територията на четиринадесет области (от общо двадесет и осем области). Случаите на открити мъртви или отстреляни диви свине се докладват целогодишно.
Съгласно Приложение I на Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/942 на Комисията от 8 май 2023 г., само пет общини от област Пазарджик попадат в ограничителна зона III. Останалите области на България, съгласно регионализацията, попадат в ограничителна зона II.

Научете, ангажирайте се, споделете
Посетете уебсайта на кампанията на ЕОБХ за АЧС за повече информация, както и за информационни брошури, инфографики, готови за използване публикации в социалните медии и други материали.

В качеството си на агенция на ЕС, ЕОБХ работи съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725, който има същата правна стойност като Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 (GDPR), приложим в държавите членки на ЕС, и който е съобразен с правилата и принципите на GDPR относно защитата на личните данни.

_______________________

[1] Доклад на ЕОБХ „Епидемиологичен анализ на африканската чума по свинете в Европейския съюз през 2022 г.

 

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив