18-02-2020

На 10 февруари 2020г. EFSA публикува технически доклад с бърза оценка на риска относно хранителен взрив, предизвикан от Salmonella Enteritidis в яйца – Multi-country outbreak of Salmonella Enteritidis infections linked to eggs, fourth update 6 February 2020.

Допълнителна информация за доклада е достъпна на следния линк - https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1799.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III 136
1618, 
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив