18-03-2015

На 2 и 3 февруари в централата на EFSA в гр. Парма, Италия, се проведе Втората среща на Работна група по "Създаване на информационна електронна платформа" (IEP). Тази платформа ще служи като инструмент за обмен на научна информация между страните-членки в областите от безопасност на храните. Всяка страна-членка ще може да качва важни информации, идващи от научни институти, университети, агенции, министерства, NGO и др. организации, имащи отношение към оценката, управлението и съобщаването на риска. България е представена в тази работна група от доц. д-р Тери Врабчева, дм, ръководител на Българския фокален център на EFSA по оценката на риска.

alt

alt

Архив