18-03-2015

На 15 май 2009 г. в резиденция "Бояна" се проведе втори семинар на тема "Оценката на риска и неговата институционална рамка", който е продължение на първия семинар, проведен в МЗХ, 10-11 март. Бяха представени предложенията на международните експерти за институциализиране на оценката на риска в България. Прието бе предложението за създаване на работна група, която да подготви документ по въпроса за представяне пред Парламента, Министерския съвет, МЗ, МЗХ.

Снимки от семинара

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Архив