12-12-2023

EFSA предоставя следните възможности за ангажиране по текущи мандати в областта на хуманното отношение към животните:

  1. Покана за предоставяне на данни за говеда и пуйки, отглеждани във ферми

От EFSA е изискано да изготви научни становища относно хуманното отношение към пуйките и говедата във ферми. Заинтересованите страни се приканват да споделят данни на следните електронни адреси:

  • за хуманно отношение към говеда във ферми:

https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0lTk0000001qhJ/pc0742

  • за хуманно отношение към пуйки във ферми:

https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0lTk0000001qRB/pc0741

Крайният срок за подаване на данни е 31 януари 2024 г.

  1. Техническа среща за животни, отглеждани за кожи

След Европейската гражданска инициатива "Fur Free Europe", Европейската комисия възложи на EFSA да изготви научно становище относно защитата на животните, отглеждани за производство на кожи. EFSA организира за заинтересованите страни техническа среща посветена на хуманното отношение към животните, отглеждани за кожи.

Срещата ще се състои на 22 януари 2024 г. от 15:00 до 16:00 ч. (СЕТ) в Брюксел.

Крайният срок за регистрация е 8 януари 2024 г. на следния линк:

https://www.efsa.europa.eu/en/events/register-now-stakeholder-meeting-protection-animals-kept-fur-production-farming-practices

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив