13-11-2020

Наскоро EFSA поднови поканата си за набиране на заинтересовани експерти от държавите членки, които да се присъединят към нейния екип като командировани национални експерти. EFSA търси квалифицирани държавни служители, които желаят да прилагат своите умения и знания в агенцията за период от минимум една година, като същевременно придобиват ценен опит, който могат да използват при завръщане в родните си организации, след изтичане на командироването им.  Поканата е безсрочна, а допълнителна информация относно изискванията към кандидатите, подбора им от страна на EFSA и начина на кандидатстване може да бъде открита на следния линк: https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-211.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив