01-03-2021

EFSA търси експерти и персонал в област Материали в контакт с храни, като необходимият опит в гореспоменатата област включва:

  • Опит в оценката на риска от химикали, използвани при производството на материали в контакт с храни;
  • Опит в аналитичната химия: химична идентичност и спецификация на химични вещества, присъстващи в материалите в контакт с храни;
  • Опит в органичната и полимерната химия;
  • Опит в тестовете за миграция и моделирането при материали в контакт с храни;
  • Опит в технологиите за рециклиране на пластмаси и химичното инженерство;
  • Опит в хранителните технологии.

 

Покана за кандидатстване за научен сътрудник в област Химия/Технология на храните и опаковките/Хранителна експозиция

Подробна информация за поканата е публикувана на електронната страница на EFSA на следния линк:

https://careers.efsa.europa.eu/jobs/scientific-officer-chemistry-food-and-packaging-technology-dietary-exposure-248

Крайният срок за кандидатстване е 10 март.

 

Покана за изразяване на интерес за участие като външен експерт в работните групи Материали в контакт с храни и Рециклирани пластмаси

Срещите на работните групи на EFSA се осъществяват физически (в Парма, Италия) или във виртуална среда (чрез телеконференция). EFSA поема, в съответствие с финансовите си правила, пътните, дневните и квартирните разходи на членовете на работните групи. Участието в РГ се заплаща в съответствие с правилата, определени в Experts’ Compensation Guide.

Подробна информация за поканата е публикувана на електронната страница на EFSA на следния линк:

https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-call-for-expression-of-interest-external-experts-food-contact-materials-recycling-plastics-working-groups-252

Крайният срок за кандидатстване е 15 април.

 

Покана за изразяване на интерес за работа в научната и техническата поддръжка (различни научни области)

От кандидатите се изисква минимум 3 години професионален опит в научните области, посочени в поканата. Избраните експерти ще получават фиксирано възнаграждение от 350 евро на ден. Тази покана е безсрочна, но заявленията, получени до 15 април, ще бъдат разглеждани като заявления за работа в областите Материали в контакт с храни и Рециклиране.

Подробна информация за поканата е публикувана на електронната страница на EFSA на следния линк:

https://careers.efsa.europa.eu/jobs/notice-of-call-for-expressions-of-interest-scientific-and-technical-support-various-scientific-profiles-246

 

Покана за кандидатстване за позицията учен в областта на Социалните науки

EFSA предлага на избрания кандидат договор за 5 години с възможност за подновяване.

Подробна информация за поканата е публикувана на електронната страница на EFSA на следния линк:

https://careers.efsa.europa.eu/jobs/social-scientist-253

Крайният срок за кандидатстване е 16 март.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив