12-03-2021

На 19 февруари 2021 г., EFSA публикува покана за набиране на кандидати в областта на ветеринарните науки. Поканата е насочена към мотивирани учени, желаещи да се занимават с животновъдство и хранене, или здравеопазване и хуманно отношение към животните, с професионален опит в проектирането и анализирането на изследвания върху животните. Наличието на PhD степен ще се счита като предимство.

Крайният срок за кандидатстване е 29 март 2021 г. до полунощ (местно време), като се използва електронната страница на EFSA, достъпна тук: https://efsa.taleo.net/careersection/ex/jobapply.ftl?evtr=753710&isSocialSrc=true&csarray=8105021333&lang=en&job=EFSA%2FX%2FAD%2F2021%2F02.  

С избрания кандидат ще бъде подписан договор с продължителност до 5 години, с възможност за подновявне на договора.

Повече информация за поканата е публикувана на електронната страница на EFSA - https://careers.efsa.europa.eu/jobs/sciaching-officer-%E2%80%93-veterinary-science-258.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив