04-01-2022

На 21 декември 2021 г. EFSA публикува обява за нова свободна работна позиция – юрист.

EFSA търси високо мотивиран професионалист с опит в областта на правото и способност за проактивна работа, както индивидуално, така и в екип.

По-подробна информация за тази свободна работна позиция може да получите на следния електронен адрес:

 https://careers.efsa.europa.eu/jobs/legal-officer-289

 Срокът за кандидатстване е 25 януари 2022 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив