03-02-2022

На 2 февруари 2022 г. EFSA публикува обява за нова свободна работна позиция – Head of Unit - Biological Hazards & Animal Health and Welfare (BIOHAW).

EFSA търси опитен мениджър, който да ръководи Панел „Биологични опасности, здраве на животните и хуманно отношение към тях“, състоящ се от около 30 експерта, както и да координира работната му програма в съответствие със стратегията на EFSA.

По-подробна информация за тази свободна работна позиция може да получите на следния електронен адрес:

https://careers.efsa.europa.eu/jobs/head-of-unit-biological-hazards-animal-health-and-welfare-290

Срокът за кандидатстване е 7 март 2022 г. (23:59 ч. местно време).

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив