11-05-2021

На 6 май 2021 г., EFSA публикува покана за кандидатстване за свободна работна позиция - Бизнес партньори в областта на човешките ресурси.

EFSA търси да назначи талантливи бизнес партньори в областта на човешките ресурси, които ще играят ключова роля в предоставянето на съвети на бизнес звената и мениджърите на EFSA.

Идеята на EFSA е да изготви списък на физически лица, който може да се използва за набиране на персонал, когато длъжността стане свободна и ще бъде валидна до 31.12.2022 г.

Крайният срок за кандидатстване е 07 юни 2021 г. в полунощ (местно време), като се използва електронната страница на EFSA, достъпна тук - https://efsa.taleo.net/careersection/ex/jobapply.ftl?evtr=771546&isSocialSrc=true&csarray=8105021333&lang=en&job=EFSA%2FF%2F4%2F2021%2F03.

С избраният кандидат ще бъде подписан с договор с продължителност до 5 години, с възможност за подновяване на договора.

Повече информация за поканата е публикувана на електронната страница на EFSA - https://careers.efsa.europa.eu/jobs/hr-business-partner-264.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив