28-05-2020

На 23-24 юни 2020г. ще се проведе 99-та пленарна виртуална среща на Научния комитет на EFSA. EFSA предоставя възможност на заинтересованите страни да участват в тази среща като наблюдатели, като за целта е необходима предварителна регистрация за участие в срок до 15 юни 2020г. на следния линк -  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/99th_EUSurvey_Open_SC_Plenary_2020. При подаването на заявките за участие, EFSA си запазва правото да ги приоритизира с цел спазване на географския принцип за осигуряване на по-балансирано участие. След края на регистрационния процес, одобрените участници ще получат имейл за потвърждение на тяхното участие, както и линк към платформата, на която ще протече събитието. Този линк не трябва да бъде споделян с колеги или други заинтересовани лица, и всички нерегистрирани лица, които се опитат да се включат в срещата, ще бъдат отстранявани. Платформата, която ще се използва за провеждане на срещата, е MS TEAMS, а информация за дневния ред е достъпна тук - https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/99th-plenary-meeting-scientific-committee-open-observers.

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив