20-04-2021

EFSA организира виртуален семинар, свързан с оценката на алергенността.

 Целта на семинара е да изясни съвременното състояние на оценката на алергенността и да определи кои конкретни нейни елементи е необходимо да бъдат доразвити в бъдеще.

Семинарът ще се проведе на 15 и 16 юни 2021 г., а регистрацията за участие е до 17 май 2021 г. (23:59 ч. централно европейско лятно време).

По-подробна информация за събитието и регистрацията за участие е публикувана на страницата на EFSA на следния линк:

https://www.efsa.europa.eu/en/events/gmo-workshop-allergenicity-assessment

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив