10-12-2021

На 09.12.2021 г.  EFSA публикува Годишен доклад за зоонозите, зоонозните причинители и хранителните инфекции в ЕС за 2020 г. в EFSA Journal със заглавие „The European Union One Health 2020 Zoonoses Report“.

Докладът е изготвен от EFSA и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) и представя резултатите от дейностите по мониторинг на зоонозите, проведени през 2020 г. в 36 европейски държави (27 държави членки на ЕС и 9 държави, които не са членки на ЕС).

Според данните, анализирани в доклада, могат да бъдат направени следните основни констатации за 2020 г.:

  • Кампилобактериозата е най-често съобщаваната зооноза в ЕС през 2020 г. със 120 946 случая в сравнение с над 220 000 за предходната година.
  • Следва салмонелозата, която е засегнала 52 702 души в сравнение с 88 000 през 2019 г.
  • Броят на докладваните хранителни взривове е намалял с 47% като основен техен причинител и през изминалата година е Salmonella spp.
  • Йерсиниозата е третата най-често съобщавана зооноза при хора, с 10 пъти по-малко съобщени случаи от салмонелозата, следвана от инфекции, предизвикани от шига токсин продуциращи Escherichia coli (STEC) и Listeria monocytogenes.
  • Заболяванията, причинени от L. monocytogenes и инфекциите с вируса, причиняващ Западно-Нилска Треска, са най-тежките зоонозни заболявания с най-висока смъртност.
  • Салмонела в „яйца и яйчни продукти“, норовирус в „ракообразни, миди, мекотели и продукти, които ги съдържат“ и L. monocytogenes в „риба и рибни продукти“ са двойките инфекциозен агент/храна, които предизвикват най-голяма загриженост.

Експертите признават въздействието на пандемията от COVID-19 в Европа, изразяващо се в значим спад на съобщените зоонозни заболявания при хората и хранителни инфекции. Възможните фактори, оказали влияние върху това намаление са промени в поведението при търсене на медицинска помощ, ограничения за пътуване и събития от различен характер, затваряне на ресторанти, налагане на национални карантини, както и други противоепидемични мерки като използване на маски, физическо дистанциране и дезинфекция на ръцете. Друга особеност, повлияла на събирането на данни по отношение на зоонозите през 2020 г. е оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС.

В настоящия доклад също така са предоставени актуални данни относно туберкулозата, причинена от Mycobacterium bovis или Mycobacterium caprae, Brucella, Trichinella, Echinococcus, Toxoplasma, бяс, Coxiella burnetii (причиняваща Q-треска) и туларемия.

В случай на въпроси, свързани с публикувания доклад, не се колебайте да ги адресирате на e-mail адрес zoonoses@efsa.europa.eu.

Пълният текст на доклада може да бъде намерен тук, а интерактивни инструменти, представящи основните изводи от доклада – тук.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив