30-07-2021

На 12 юли EFSA публикува покана за проектни предложения (грант) в областта на растителното здраве на тема „Experimental and observational evidence to reduce entomological knowledge gaps for plant health risk assessment and surveillance“ с референтен номер GP/EFSA/ALPHA/2021/07.

 С проектни предложения по грантовете на EFSA могат да участват научните организации, които са в списъка на EFSA по чл. 36 от Регламент 178/2002.

 Основната цел на този грант е да се намалят несигурностите и пропуските в ентомологичните знания, свързани с оценката на риска и провежданите наблюдения на територията на ЕС. Предложенията, свързани с този грант, могат да бъдат за едно или повече направления от следните:

  • Проучване на европейските растения-гостоприемници на Saperda tridentate;
  • Биология на векторите и потенциални вектори на Xylella fastidiosa в Португалия;
  • Проучване на приноса на гражданите в научно обоснованото наблюдение на неприятелите в ЕС в контекста на оценката на риска.

 Крайният срок за подаване на проектни предложения е 24 септември 2021 г.

 Подробна информация за гранта е публикувана на електронната страница на EFSA следния линк:

 https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaalpha202107-experimental-and-observational-evidence-reduce

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив