22-06-2021

На 21 юни EFSA публикува на своя уебсайт грант на тема „Development of a crop-based survey approach for pests of citrus and of broadleaved trees“ с референтен номер GP/EFSA/ALPHA/2021/08.

Основната цел на настоящия грант е да се идентифицират научни организации, които да подпомогнат EFSA при разработването на методика, която да се ползва от държавите членки при планирането и подготовката на полски проучвания. По-специално EFSA желае да идентифицира две партньорски организации за разработване на методики в следните направления:

1: неприятели по цитрусите;

2: неприятели по широколистните дървета.

Документите, свързани с гранта, може да откриете на следния линк:

https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaalpha202108-development-crop-based-survey-approach-pests-citrus-and

Крайният срок за представяне на проектни предложения по този грант е 1 септември 2021 г. 4 октомври 2021 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив