08-11-2021

На 26.10.2021 г. EFSA публикува покана (грант) за кандидатстване с проектни предложения на тема „Оцеляване на вируса на африканската чума по свинете във фуражи, постеля и механични вектори и тяхната потенциална роля в предаването на вируса“ с референтен номер GP/EFSA/ALPHA/2021/09.

Ще бъдат финансирани осъществими проектни предложения, които са с добре описана методология на научно изследване, ясно управление на проекта по конкретни задачи и които си поставят за цел постигането на резултати по следните две направления:

  1. Оценка на продължителността на оцеляването на вируса на АЧС във фуражите и постелята (от материали на растителна основа);
  2. Оценка на ролята на механичните вектори при предаването на вируса на АЧС.

Крайният срок за изпращане на проектните предложения е 17.12.2021 г.

Можете да намерите повече подробности за основните и специфични цели и очакваните резултати в документите за поканата тук. В случай на въпроси, свързани с тази покана, не се колебайте да ги адресирате на EFSAProcurement@efsa.europa.eu, като посочите референтният номер на поканата.

Архив