08-11-2021

На 26.10.2021 г. EFSA публикува покана (грант) за кандидатстване с проектни предложения на тема „Оцеляване на вируса на африканската чума по свинете във фуражи, постеля и механични вектори и тяхната потенциална роля в предаването на вируса“ с референтен номер GP/EFSA/ALPHA/2021/09.

Ще бъдат финансирани осъществими проектни предложения, които са с добре описана методология на научно изследване, ясно управление на проекта по конкретни задачи и които си поставят за цел постигането на резултати по следните две направления:

  1. Оценка на продължителността на оцеляването на вируса на АЧС във фуражите и постелята (от материали на растителна основа);
  2. Оценка на ролята на механичните вектори при предаването на вируса на АЧС.

Крайният срок за изпращане на проектните предложения е 17.12.2021 г.

Можете да намерите повече подробности за основните и специфични цели и очакваните резултати в документите за поканата тук. В случай на въпроси, свързани с тази покана, не се колебайте да ги адресирате на EFSAProcurement@efsa.europa.eu, като посочите референтният номер на поканата.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

 

Архив