28-07-2021

На 2 юли EFSA публикува покана за проектни предложения за сътрудничество с EFSA в областта на оценката на риска от натрупване на пестициди, приети с храни, с референтен номер GP/EFSA/PRES/2021/02.

С проектни предложения по грантовете на EFSA могат да участват научните организации, които са в списъка на EFSA по чл. 36 от Регламент 178/2002.

Основната цел на настоящата покана e да се приложи оценката на риска от натрупване на пестициди, описана в раздел 1.2.2 от документите за покана, под формата на съвместна дейност между EFSA и компетентни национални организации.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 24 септември 2021 г.

Подробна информация за гранта е публикувана на електронната страница на EFSA:

https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsapres202102-cooperation-efsa-area-cumulative-risk-assessment-dietary

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив