17-09-2019

Основна цел на проекта е намаляване на несигурността, свързана с риска от въвеждане на P. citricarpa в средиземноморския регион, където се отглеждат цитрусови плодове, чрез подобряване на знанията относно епидемиологията на заболяването и пригодността на климата в Средиземноморския басейн.

Допълнителна информация и документи във връзка с обявения грант можете да намерите на електронната страница на EFSA, на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaalpha201904-reduce-risk-assessment,

Краен срок за подаване на проектни предложения: 18 октомври 2019 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III 136
1618, 
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив