03-05-2018

Информация от ЕФСА относно публикувана покана за участие в грант (проект) относно хранителни съставки и опаковки - GP/EFSA/FIP/2018/01 - Entrusting support tasks in the area of Food Ingredients and Packaging.

Крайният срок за участие е 03 септември 2018г.

Информация за проекта, както и необходимите насоки и документи за кандидатстване са достъпни на следната електронна страница - https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/180502.

Обръщам внимание, че в поканата могат да се включат само организации от Списъка на ЕФСА по чл. 36, достъпен на следния линк - https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/180502.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив