11-07-2022

На 4 юли EFSA публикува грант GP/EFSA/ED/2022/01 на тема „NAM projects in the areas of AOP development and transcriptomics for risk assessment“, произтичащ от плана за действие на EFSA по отношение на новите подходи (New Approach Methods – NAMs) в оценката на риска.

Максималният бюджет е 10 000 000 евро (по 5 000 000 евро за всяко направление), а крайният срок за подаване на проектни предложения – 26 септември 2022 г. 10 октомври 2022 г. (23:59 ч. Централноевропейско лятно време).

Този грант е насочен към проекти върху NAM казуси в области, които са идентифицирани в плана за действие на EFSA по отношение на новите подходи в оценката на риска, като нуждаещи се от по-нататъшно научно проучване.

Грант GP/EFSA/ED/2022/01 е разделен на две направления:

                1: Разработване на AOPs/AOP (adverse outcome pathway) мрежи;

                2: Нови подходи от областта на транскриптомиката за изследване и анализ на механизмите на токсично въздействие за предвиждане на неблагоприятните ефекти върху определени органи.

Процедурата за кандидатстване по гранта е в 2 стъпки, като първата е подаване на кратка анотация, която, ако бъде одобрена, ще бъде последвана от покана кандидатът да подаде подробно проектопредложение. По грантовете на EFSA могат да кандидатстват само научни организации, които са в списъка на компетентните организации съгласно чл. 36 от Регламент (ЕО) 178/2002 и Регламент (ЕО) 2230/2004 на Комисията (https://efsa.force.com/competentorganisations/s/).

По-подробна информация за грант GP/EFSA/ED/2022/01 може да получите на електронен адрес:

https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaed202201-nam-projects-areas-aop-development-and-transcriptomics-risk

  

EFSA публикува и предварителна информация за покана за участие в обществена поръчка, свързана с разработката на план за действие по Advancing Aggregate Exposure to Chemicals in EU.

Services - 366388-2022 - TED Tenders Electronic Daily (europa.eu)

Целта на тази обществена поръчка е да се разработи план за действие (т.е. документ за стратегическо планиране, който описва текущото състояние, пропуските, проблемите и възможностите за сътрудничество) в областта на общата експозиция на химикали, дефинирана като експозиция на един химикал чрез различни източници (напр. въздух, почва, диета) и по различни пътища (орално, през кожата и чрез вдишване) и да се определи многогодишна стратегия за неговото прилагане.

Публикуването на поканата за тази обществена поръчка се очаква до края на юли.

 

В момента може да кандидатствате по следните активни обяви: 

  1. Development of a Roadmap for Action for the Project „More Welfare: towards New Risk Assessment Methodologies and Harmonised Animal Welfare Data in the EU“, с краен срок 25 август, повече информация е достъпна на eTendering - Data (europa.eu) 
  1. Development of a Roadmap for Action on Evidence-based Risk Communication in the EU Food Safety System, с краен срок 25 август, повече информация е достъпна на eTendering - Data (europa.eu) 
  1. Development of Roadmaps for Action on Applying Omics and Bioinformatics Approaches: Towards Next Generation Risk Assessment, с краен срок 15 септември, повече информация е достъпна на eTendering - Data (europa.eu) 
  1. ADME4NGRA: Implementing the EFSA NAMs Roadmap through Advancing Toxicokinetic Knowledge in Chemical Risk Assessment, с краен срок 15 септември, повече информация е достъпна на eTendering - Data (europa.eu) 
  1. NAMS4NANO: Integration of New Approach Methodologies results in chemical risk assessments: Case studies addressing nanoscale considerations, с краен срок 20 септември, повече информация е достъпна на GP/EFSA/MESE/2022/01 - NAMS4NANO: Integration of New Approach Methodologies results in chemical risk assessments: Case studies addressing nanoscale considerations | EFSA (europa.eu)

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

 

Архив