20-06-2022

На 15 юни на електронната страница на EFSA е публикуван грант „Integration of New Approach Methodologies results in chemical risk assessments: Case studies addressing nanoscale considerations“ с референтен номер GP/EFSA/MESE/2022/01 - NAMS4NANO.

Документацията, свързана с този грант, може да откриете на електронен адрес:

https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsamese202201-nams4nano-integration-new-approach-methodologies-results

Крайният срок за предоставяне на проектни предложения е 20 септември 2022 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив