16-11-2022

Днес EFSA публикува на своя уебсайт грант на тема „Разработване на инструменти за обследване на вредители по зеленчуци; зърнени и влакнодайни култури; грозде, ягодоплодни и екзотични плодове; палми и декоративни растения в ЕС в зависимост от спецификата на културата“ с референтен номер GP/EFSA/PLANTS/2022/10.

Документите за кандидатстване са на следния линк:

https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaplants202210-development-crop-based-survey-tools-plants-pests-fruit.

Крайният срок за предоставяне на предложения е 2 март 2023 г. 28 април2023 г.

Основната цел на тази покана е да се идентифицират организации, които да подкрепят EFSA при разработването на инструменти за подпомагане на държавите членки при планирането и подготовката на наблюденията на регулираните неприятели. По-специално, EFSA желае да идентифицира партньорски организации, които да изготвят технически доклади за неприятели конкретно по следните групи култури (грантът е разделен на четири направления):

  • зеленчуци;
  • зърнени и влакнодайни;
  • грозде, ягодоплодни и екзотични плодове;
  • палми и декоративни растения.

Заинтересованите организации могат да кандидатстват по едно или повече направления, като за всяко направление се прави отделно проектопредложение. Могат да кандидатстват както отделни организации, така и консорциуми.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив